Selectare opțiuni

Apăsați pe butonul Obținere actualizări pentru a trimite o solicitare către severele Windows Update.