Selectare parametrii

Apăsați pe butonul Obținere actualizări pentru a trimite o solicitare la severele Windows Update.