Wybierz opcje

Kliknij przycisk Wyszukaj aktualizacje w celu wysłania swojego żądania do serwerów Windows Update.