Update for Windows 10 Version 1903 (18312.1008) amd64

Znaleźliśmy 1 plików dla Twojego zapytania.
Plik SHA-1 Rozmiar
windows10.0-kb4488240-x64.cab10515d83b31bbf0814318ad78dfc851d6b26da77184.14 KiB
Całkowity rozmiar plików: 184.14 KiB
Skrypt zmiany nazwy plików

W przypadku chęci szybkiej zmiany nazwy plików pobranych z tej strony, możesz wygenerować skrypt zmieniający nazwy, który wykona tę operację za Ciebie.

Plik sum kontronych SHA-1

Możesz użyć tego pliku w celu szybkiej weryfikacji czy pliki zostały pobrane poprawnie.