Update for Windows 10 Version 1903 (18312.1008) amd64

We hebben 1 bestanden gevonden.
Bestand SHA-1 Grootte
windows10.0-kb4488240-x64.cab10515d83b31bbf0814318ad78dfc851d6b26da77184.14 KiB
Totale grootte van de bestanden: 184.14 KiB
Bestands hernoemings script

Wanneer U de gedownloade bestanden van deze pagina snel wilt hernoemen, kunt U een hernoemings script maken, die dit automatisch voor U doet.

SHA-1 checksums bestand

Dit bestand kan gebruikt worden om snel te verifieren of de download correct is binnengekomen.