Cumulative Update for Windows 10 Version 1709 (16299.1146) amd64

Sorgunuz için 2 dosya bulundu.
Dosya SHA-1 Boyut
windows10.0-kb4499179-x64.caba8ec2baeac514fc018b969fb08a1f03321ebfe671019.32 MiB
windows10.0-kb4500641-x64.cabf36510373acd45e2d60508663d355db37373dfe112.91 MiB
Toplam dosya boyutu: 1.01 GiB
Dosya yeniden adlandırma komut dosyası

Bu sayfadan indirilen dosyaları hızlı bir şekilde yeniden adlandırmak istiyorsanız, bunu sizin için otomatik olarak yapacak bir yeniden adlandırma komut dosyası oluşturabilirsiniz.

SHA-1 sağlama dosyası

Bu dosyayı, dosyaların doğru indirildiğini hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanabilirsiniz.