Cumulative Update for Windows Server 2019 (1903) (18362.476) amd64

Znaleźliśmy 2 plików dla Twojego zapytania.
Plik SHA-1 Rozmiar
windows10.0-kb4524569-x64.cab72c34125e50af4c16828d2688dc33dbc2af1b5f414.21 MiB
windows10.0-kb4524570-x64.cabd9048d8efd3fda600e89c44808c8fcb5cfa2783c312.74 MiB
Całkowity rozmiar plików: 326.95 MiB
Skrypt zmiany nazwy plików

W przypadku chęci szybkiej zmiany nazwy plików pobranych z tej strony, możesz wygenerować skrypt zmieniający nazwy, który wykona tę operację za Ciebie.

Plik sum kontronych SHA-1

Możesz użyć tego pliku w celu szybkiej weryfikacji czy pliki zostały pobrane poprawnie.