Cumulative Update for Windows 10 Version 1809 (17763.316) arm64

Sorgunuz için 2 dosya bulundu.
Dosya SHA-1 Boyut
windows10.0-kb4470788-arm64.cab461dbca8680ef1d6ebc0fc8f14c786f945afcfd016.89 MiB
windows10.0-kb4487044-arm64.cab47a42800624f6a7381f0c7815d3983bc2aaddfd8155.99 MiB
Toplam dosya boyutu: 172.88 MiB
Dosya yeniden adlandırma komut dosyası

Bu sayfadan indirilen dosyaları hızlı bir şekilde yeniden adlandırmak istiyorsanız, bunu sizin için otomatik olarak yapacak bir yeniden adlandırma komut dosyası oluşturabilirsiniz.

SHA-1 sağlama dosyası

Bu dosyayı, dosyaların doğru indirildiğini hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanabilirsiniz.