Cumulative Update for Windows 10 Version 1809 (17763.316) arm64

We hebben 2 bestanden gevonden.
Bestand SHA-1 Grootte
windows10.0-kb4470788-arm64.cab461dbca8680ef1d6ebc0fc8f14c786f945afcfd016.89 MiB
windows10.0-kb4487044-arm64.cab47a42800624f6a7381f0c7815d3983bc2aaddfd8155.99 MiB
Totale grootte van de bestanden: 172.88 MiB
Bestands hernoemings script

Wanneer U de gedownloade bestanden van deze pagina snel wilt hernoemen, kunt U een hernoemings script maken, die dit automatisch voor U doet.

SHA-1 checksums bestand

Dit bestand kan gebruikt worden om snel te verifieren of de download correct is binnengekomen.