Cumulative Update for Windows Server 2016 (1903) (18362.266) arm64

Sorgunuz için 2 dosya bulundu.
Dosya SHA-1 Boyut
windows10.0-kb4505903-arm64.cabc39894bab1ef80d469d19f089931297290ccea9a266.22 MiB
windows10.0-kb4508433-arm64.cabc9049e86b21f5a5f67ceabcafdceb5d1ef2c31c717.67 MiB
Toplam dosya boyutu: 283.89 MiB
Dosya yeniden adlandırma komut dosyası

Bu sayfadan indirilen dosyaları hızlı bir şekilde yeniden adlandırmak istiyorsanız, bunu sizin için otomatik olarak yapacak bir yeniden adlandırma komut dosyası oluşturabilirsiniz.

SHA-1 sağlama dosyası

Bu dosyayı, dosyaların doğru indirildiğini hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanabilirsiniz.