Cumulative Update for Windows Server 2016 (1903) (18362.266) arm64

Znaleźliśmy 2 plików dla Twojego zapytania.
Plik SHA-1 Rozmiar
windows10.0-kb4505903-arm64.cabc39894bab1ef80d469d19f089931297290ccea9a266.22 MiB
windows10.0-kb4508433-arm64.cabc9049e86b21f5a5f67ceabcafdceb5d1ef2c31c717.67 MiB
Całkowity rozmiar plików: 283.89 MiB
Skrypt zmiany nazwy plików

W przypadku chęci szybkiej zmiany nazwy plików pobranych z tej strony, możesz wygenerować skrypt zmieniający nazwy, który wykona tę operację za Ciebie.

Plik sum kontronych SHA-1

Możesz użyć tego pliku w celu szybkiej weryfikacji czy pliki zostały pobrane poprawnie.