Cumulative Update for Windows Server 2016 (1903) (18362.266) arm64

We hebben 2 bestanden gevonden.
Bestand SHA-1 Grootte
windows10.0-kb4505903-arm64.cabc39894bab1ef80d469d19f089931297290ccea9a266.22 MiB
windows10.0-kb4508433-arm64.cabc9049e86b21f5a5f67ceabcafdceb5d1ef2c31c717.67 MiB
Totale grootte van de bestanden: 283.89 MiB
Bestands hernoemings script

Wanneer U de gedownloade bestanden van deze pagina snel wilt hernoemen, kunt U een hernoemings script maken, die dit automatisch voor U doet.

SHA-1 checksums bestand

Dit bestand kan gebruikt worden om snel te verifieren of de download correct is binnengekomen.