Feature update to Windows 10, version 1803 (17134.799) arm64

We hebben 2 bestanden gevonden.
Bestand SHA-1 Grootte
windows10.0-kb4497398-arm64.caba1ecf4602cf63e99d911ba1dc30207f565b386ae16.36 MiB
windows10.0-kb4499183-arm64.cab90904703b886b18b4ad5b993d2bbe3657b450fa9953.45 MiB
Totale grootte van de bestanden: 969.81 MiB
Bestands hernoemings script

Wanneer U de gedownloade bestanden van deze pagina snel wilt hernoemen, kunt U een hernoemings script maken, die dit automatisch voor U doet.

SHA-1 checksums bestand

Dit bestand kan gebruikt worden om snel te verifieren of de download correct is binnengekomen.