Feature update to Windows 10, version 1803 (17134.619) arm64

Znaleźliśmy 2 plików dla Twojego zapytania.
Plik SHA-1 Rozmiar
windows10.0-kb4485449-arm64.cab7d84d195fa384641386a288ce46f5bca9e683fd116.42 MiB
windows10.0-kb4487029-arm64.cab9d6cab76e107bc9ef15a298f22c9fb6f1d8bafbf897.43 MiB
Całkowity rozmiar plików: 913.85 MiB
Skrypt zmiany nazwy plików

W przypadku chęci szybkiej zmiany nazwy plików pobranych z tej strony, możesz wygenerować skrypt zmieniający nazwy, który wykona tę operację za Ciebie.

Plik sum kontronych SHA-1

Możesz użyć tego pliku w celu szybkiej weryfikacji czy pliki zostały pobrane poprawnie.