Feature update to Windows 10, version 1803 (17134.619) arm64

We hebben 2 bestanden gevonden.
Bestand SHA-1 Grootte
windows10.0-kb4485449-arm64.cab7d84d195fa384641386a288ce46f5bca9e683fd116.42 MiB
windows10.0-kb4487029-arm64.cab9d6cab76e107bc9ef15a298f22c9fb6f1d8bafbf897.43 MiB
Totale grootte van de bestanden: 913.85 MiB
Bestands hernoemings script

Wanneer U de gedownloade bestanden van deze pagina snel wilt hernoemen, kunt U een hernoemings script maken, die dit automatisch voor U doet.

SHA-1 checksums bestand

Dit bestand kan gebruikt worden om snel te verifieren of de download correct is binnengekomen.