Cumulative Update for Windows 10 Version 1803 (17134.1069) x86

Sorgunuz için 2 dosya bulundu.
Dosya SHA-1 Boyut
windows10.0-kb4520008-x86.cab9db219bee3e2cab3c082d822107e20d86704cf61555.15 MiB
windows10.0-kb4521861-x86.cab054949b41b67cafb9381d6c9e8efe869653abf3b5.8 MiB
Toplam dosya boyutu: 560.95 MiB
Dosya yeniden adlandırma komut dosyası

Bu sayfadan indirilen dosyaları hızlı bir şekilde yeniden adlandırmak istiyorsanız, bunu sizin için otomatik olarak yapacak bir yeniden adlandırma komut dosyası oluşturabilirsiniz.

SHA-1 sağlama dosyası

Bu dosyayı, dosyaların doğru indirildiğini hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanabilirsiniz.