Cumulative Update for Windows Server 2019 (1903) (18362.30) amd64

Sorgunuz için 2 dosya bulundu.
Dosya SHA-1 Boyut
windows10.0-kb4497464-x64.cab7aea89fe7357064abf1e7e9570a265e576665e1688.19 MiB
windows10.0-kb4497727-x64.cabc0881981a9407734fba33538854d94f879dae90614.39 MiB
Toplam dosya boyutu: 102.58 MiB
Dosya yeniden adlandırma komut dosyası

Bu sayfadan indirilen dosyaları hızlı bir şekilde yeniden adlandırmak istiyorsanız, bunu sizin için otomatik olarak yapacak bir yeniden adlandırma komut dosyası oluşturabilirsiniz.

SHA-1 sağlama dosyası

Bu dosyayı, dosyaların doğru indirildiğini hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanabilirsiniz.