Cumulative Update for Windows 10 Version 1803 (17134.590) x86

Sorgunuz için 2 dosya bulundu.
Dosya SHA-1 Boyut
windows10.0-kb4485449-x86.cab0bd3147052fc77dade9ad0f85bed23acf35dd8d95.86 MiB
windows10.0-kb4487017-x86.cab34b9e14440a80a9cc6b82db8738fc89bd6c20021453.55 MiB
Toplam dosya boyutu: 459.41 MiB
Dosya yeniden adlandırma komut dosyası

Bu sayfadan indirilen dosyaları hızlı bir şekilde yeniden adlandırmak istiyorsanız, bunu sizin için otomatik olarak yapacak bir yeniden adlandırma komut dosyası oluşturabilirsiniz.

SHA-1 sağlama dosyası

Bu dosyayı, dosyaların doğru indirildiğini hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanabilirsiniz.