Cumulative Update for Windows 10 Version 1709 (16299.726) x86

Sorgunuz için 2 dosya bulundu.
Dosya SHA-1 Boyut
windows10.0-kb4339420-x86.cab76e42db5c55cb8cf0509b2c8875067878d557d8c5.78 MiB
windows10.0-kb4462918-x86.cabedf74fd155c73103b9c5010bcb5cf0f87c893261478.05 MiB
Toplam dosya boyutu: 483.83 MiB
Dosya yeniden adlandırma komut dosyası

Bu sayfadan indirilen dosyaları hızlı bir şekilde yeniden adlandırmak istiyorsanız, bunu sizin için otomatik olarak yapacak bir yeniden adlandırma komut dosyası oluşturabilirsiniz.

SHA-1 sağlama dosyası

Bu dosyayı, dosyaların doğru indirildiğini hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanabilirsiniz.