Cumulative Update for Windows 10 Version 1709 (16299.726) x86

Znaleźliśmy 2 plików dla Twojego zapytania.
Plik SHA-1 Rozmiar
windows10.0-kb4339420-x86.cab76e42db5c55cb8cf0509b2c8875067878d557d8c5.78 MiB
windows10.0-kb4462918-x86.cabedf74fd155c73103b9c5010bcb5cf0f87c893261478.05 MiB
Całkowity rozmiar plików: 483.83 MiB
Skrypt zmiany nazwy plików

W przypadku chęci szybkiej zmiany nazwy plików pobranych z tej strony, możesz wygenerować skrypt zmieniający nazwy, który wykona tę operację za Ciebie.

Plik sum kontronych SHA-1

Możesz użyć tego pliku w celu szybkiej weryfikacji czy pliki zostały pobrane poprawnie.