Cumulative Update for Windows Server 2019 (1909) (18363.836) arm64

Sorgunuz için 3 dosya bulundu.
Dosya SHA-1 Boyut
windows10.0-kb4517245-arm64.cab1e0feb5d67b5f4f232cdf81f03235d3c9ba1a6f620.77 KiB
windows10.0-kb4552152-arm64.caba0fa6e8cb94a82eae850e4eabcba9930e3b5b90917.56 MiB
windows10.0-kb4556799-arm64.cab95658a193ec7d934897bcb1091a5d37c331c3283426.6 MiB
Toplam dosya boyutu: 444.18 MiB
Dosya yeniden adlandırma komut dosyası

Bu sayfadan indirilen dosyaları hızlı bir şekilde yeniden adlandırmak istiyorsanız, bunu sizin için otomatik olarak yapacak bir yeniden adlandırma komut dosyası oluşturabilirsiniz.

SHA-1 sağlama dosyası

Bu dosyayı, dosyaların doğru indirildiğini hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanabilirsiniz.