Cumulative Update for Windows Server 2019 (1909) (18363.836) arm64

Znaleźliśmy 3 plików dla Twojego zapytania.
Plik SHA-1 Rozmiar
windows10.0-kb4517245-arm64.cab1e0feb5d67b5f4f232cdf81f03235d3c9ba1a6f620.77 KiB
windows10.0-kb4552152-arm64.caba0fa6e8cb94a82eae850e4eabcba9930e3b5b90917.56 MiB
windows10.0-kb4556799-arm64.cab95658a193ec7d934897bcb1091a5d37c331c3283426.6 MiB
Całkowity rozmiar plików: 444.18 MiB
Skrypt zmiany nazwy plików

W przypadku chęci szybkiej zmiany nazwy plików pobranych z tej strony, możesz wygenerować skrypt zmieniający nazwy, który wykona tę operację za Ciebie.

Plik sum kontronych SHA-1

Możesz użyć tego pliku w celu szybkiej weryfikacji czy pliki zostały pobrane poprawnie.