Cumulative Update for Windows Server 2019 (1909) (18363.836) arm64

We hebben 3 bestanden gevonden.
Bestand SHA-1 Grootte
windows10.0-kb4517245-arm64.cab1e0feb5d67b5f4f232cdf81f03235d3c9ba1a6f620.77 KiB
windows10.0-kb4552152-arm64.caba0fa6e8cb94a82eae850e4eabcba9930e3b5b90917.56 MiB
windows10.0-kb4556799-arm64.cab95658a193ec7d934897bcb1091a5d37c331c3283426.6 MiB
Totale grootte van de bestanden: 444.18 MiB
Bestands hernoemings script

Wanneer U de gedownloade bestanden van deze pagina snel wilt hernoemen, kunt U een hernoemings script maken, die dit automatisch voor U doet.

SHA-1 checksums bestand

Dit bestand kan gebruikt worden om snel te verifieren of de download correct is binnengekomen.