Cumulative Update for Windows Server 2019 (1903) (18362.175) arm64

Sorgunuz için 2 dosya bulundu.
Dosya SHA-1 Boyut
windows10.0-kb4498523-arm64.cab3753ce85773acf96bb24dbc22d6e601132372acd17.56 MiB
windows10.0-kb4503293-arm64.cab73e4ade96e58e8a8081e6b44acb95a14e7aa813b199.47 MiB
Toplam dosya boyutu: 217.03 MiB
Dosya yeniden adlandırma komut dosyası

Bu sayfadan indirilen dosyaları hızlı bir şekilde yeniden adlandırmak istiyorsanız, bunu sizin için otomatik olarak yapacak bir yeniden adlandırma komut dosyası oluşturabilirsiniz.

SHA-1 sağlama dosyası

Bu dosyayı, dosyaların doğru indirildiğini hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanabilirsiniz.