Cumulative Update for Windows Server 2019 (1903) (18362.175) arm64

Znaleźliśmy 2 plików dla Twojego zapytania.
Plik SHA-1 Rozmiar
windows10.0-kb4498523-arm64.cab3753ce85773acf96bb24dbc22d6e601132372acd17.56 MiB
windows10.0-kb4503293-arm64.cab73e4ade96e58e8a8081e6b44acb95a14e7aa813b199.47 MiB
Całkowity rozmiar plików: 217.03 MiB
Skrypt zmiany nazwy plików

W przypadku chęci szybkiej zmiany nazwy plików pobranych z tej strony, możesz wygenerować skrypt zmieniający nazwy, który wykona tę operację za Ciebie.

Plik sum kontronych SHA-1

Możesz użyć tego pliku w celu szybkiej weryfikacji czy pliki zostały pobrane poprawnie.