Cumulative Update for Windows 10 Version 1903 (18362.295) x86

Sorgunuz için 2 dosya bulundu.
Dosya SHA-1 Boyut
windows10.0-kb4508433-x86.cab969b6a9d290dc56d3e69c046be4823f3011f14646.42 MiB
windows10.0-kb4512508-x86.cab3a80ca5f5c2854736f4cff1c05f42871bac4d6f7118.68 MiB
Toplam dosya boyutu: 125.09 MiB
Dosya yeniden adlandırma komut dosyası

Bu sayfadan indirilen dosyaları hızlı bir şekilde yeniden adlandırmak istiyorsanız, bunu sizin için otomatik olarak yapacak bir yeniden adlandırma komut dosyası oluşturabilirsiniz.

SHA-1 sağlama dosyası

Bu dosyayı, dosyaların doğru indirildiğini hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanabilirsiniz.