Cumulative Update for Windows 10 Version 1903 (18362.295) x86

Znaleźliśmy 2 plików dla Twojego zapytania.
Plik SHA-1 Rozmiar
windows10.0-kb4508433-x86.cab969b6a9d290dc56d3e69c046be4823f3011f14646.42 MiB
windows10.0-kb4512508-x86.cab3a80ca5f5c2854736f4cff1c05f42871bac4d6f7118.68 MiB
Całkowity rozmiar plików: 125.09 MiB
Skrypt zmiany nazwy plików

W przypadku chęci szybkiej zmiany nazwy plików pobranych z tej strony, możesz wygenerować skrypt zmieniający nazwy, który wykona tę operację za Ciebie.

Plik sum kontronych SHA-1

Możesz użyć tego pliku w celu szybkiej weryfikacji czy pliki zostały pobrane poprawnie.