Cumulative Update for Windows 10 Version 1809 (17763.720) amd64

Sorgunuz için 2 dosya bulundu.
Dosya SHA-1 Boyut
windows10.0-kb4512534-x64.cab7c228dfc10b95e5886c3a4995ef360d7477dd86c271.96 MiB
windows10.0-kb4512937-x64.cab42718f6578fbb2d1d0df13480b734672daee8b0d13.39 MiB
Toplam dosya boyutu: 285.36 MiB
Dosya yeniden adlandırma komut dosyası

Bu sayfadan indirilen dosyaları hızlı bir şekilde yeniden adlandırmak istiyorsanız, bunu sizin için otomatik olarak yapacak bir yeniden adlandırma komut dosyası oluşturabilirsiniz.

SHA-1 sağlama dosyası

Bu dosyayı, dosyaların doğru indirildiğini hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanabilirsiniz.