Cumulative Update for Windows 10 Version 1803 (17134.1069) arm64

Sorgunuz için 2 dosya bulundu.
Dosya SHA-1 Boyut
windows10.0-kb4520008-arm64.cab3106a5d01a3284d21529fd14f9bb8555b676f658992.73 MiB
windows10.0-kb4521861-arm64.cab8c8950b8391a5340870554fe80ec1b0b8fe092ad16.34 MiB
Toplam dosya boyutu: 1009.07 MiB
Dosya yeniden adlandırma komut dosyası

Bu sayfadan indirilen dosyaları hızlı bir şekilde yeniden adlandırmak istiyorsanız, bunu sizin için otomatik olarak yapacak bir yeniden adlandırma komut dosyası oluşturabilirsiniz.

SHA-1 sağlama dosyası

Bu dosyayı, dosyaların doğru indirildiğini hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanabilirsiniz.