Cumulative Update for Windows 10 Version 1803 (17134.1069) arm64

We hebben 2 bestanden gevonden.
Bestand SHA-1 Grootte
windows10.0-kb4520008-arm64.cab3106a5d01a3284d21529fd14f9bb8555b676f658992.73 MiB
windows10.0-kb4521861-arm64.cab8c8950b8391a5340870554fe80ec1b0b8fe092ad16.34 MiB
Totale grootte van de bestanden: 1009.07 MiB
Bestands hernoemings script

Wanneer U de gedownloade bestanden van deze pagina snel wilt hernoemen, kunt U een hernoemings script maken, die dit automatisch voor U doet.

SHA-1 checksums bestand

Dit bestand kan gebruikt worden om snel te verifieren of de download correct is binnengekomen.