Cumulative Update for Windows Server 2019 (1909) (18363.418) amd64

Sorgunuz için 3 dosya bulundu.
Dosya SHA-1 Boyut
windows10.0-kb4517245-x64.cab4250e1db7bc9468236c967c2c15f04b755b3d3a920.04 KiB
windows10.0-kb4517389-x64.cab937c3e19bc2ec5b99dc469f70eba4ad3e9451db2315.08 MiB
windows10.0-kb4521863-x64.cab2d2c9667f8ee00abbda496e12673026067869a1014.26 MiB
Toplam dosya boyutu: 329.36 MiB
Dosya yeniden adlandırma komut dosyası

Bu sayfadan indirilen dosyaları hızlı bir şekilde yeniden adlandırmak istiyorsanız, bunu sizin için otomatik olarak yapacak bir yeniden adlandırma komut dosyası oluşturabilirsiniz.

SHA-1 sağlama dosyası

Bu dosyayı, dosyaların doğru indirildiğini hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanabilirsiniz.