Cumulative Update for Windows Server 2019 (1909) (18363.418) amd64

Znaleźliśmy 3 plików dla Twojego zapytania.
Plik SHA-1 Rozmiar
windows10.0-kb4517245-x64.cab4250e1db7bc9468236c967c2c15f04b755b3d3a920.04 KiB
windows10.0-kb4517389-x64.cab937c3e19bc2ec5b99dc469f70eba4ad3e9451db2315.08 MiB
windows10.0-kb4521863-x64.cab2d2c9667f8ee00abbda496e12673026067869a1014.26 MiB
Całkowity rozmiar plików: 329.36 MiB
Skrypt zmiany nazwy plików

W przypadku chęci szybkiej zmiany nazwy plików pobranych z tej strony, możesz wygenerować skrypt zmieniający nazwy, który wykona tę operację za Ciebie.

Plik sum kontronych SHA-1

Możesz użyć tego pliku w celu szybkiej weryfikacji czy pliki zostały pobrane poprawnie.