Cumulative Update for Windows 10 Version 1809 (17763.107) x86

Znaleźliśmy 2 plików dla Twojego zapytania.
Plik SHA-1 Rozmiar
windows10.0-kb4464455-x86.cab196f13af6762e697e136807093e17607fd22f33b25.37 MiB
windows10.0-kb4465477-x86.cab1a6468cfc207fb2b5bd4106be2c5fe6e6b84b1b85.93 MiB
Całkowity rozmiar plików: 31.3 MiB
Skrypt zmiany nazwy plików

W przypadku chęci szybkiej zmiany nazwy plików pobranych z tej strony, możesz wygenerować skrypt zmieniający nazwy, który wykona tę operację za Ciebie.

Plik sum kontronych SHA-1

Możesz użyć tego pliku w celu szybkiej weryfikacji czy pliki zostały pobrane poprawnie.