Feature update to Windows 10, version 1809 (17763.805) arm64

Sorgunuz için 4 dosya bulundu.
Dosya SHA-1 Boyut
windows10.0-kb4506578-arm64.cab6cb706fc36e9033b8695835c2a8831b4a90f37d0599.92 KiB
windows10.0-kb4519337-arm64.cabb96c2d7a68f0f0f13b83aab460a145c50afc36007.83 MiB
windows10.0-kb4519338-arm64.cabec239ea39035b9e949df18653a59b2ce983904b3298.75 MiB
windows10.0-kb4521862-arm64.cabc5363bc8537d594100d3c3f0b59400a824d7c1d716.89 MiB
Toplam dosya boyutu: 324.05 MiB
Dosya yeniden adlandırma komut dosyası

Bu sayfadan indirilen dosyaları hızlı bir şekilde yeniden adlandırmak istiyorsanız, bunu sizin için otomatik olarak yapacak bir yeniden adlandırma komut dosyası oluşturabilirsiniz.

SHA-1 sağlama dosyası

Bu dosyayı, dosyaların doğru indirildiğini hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanabilirsiniz.