Cumulative Update for Windows 10 Version 1709 (16299.904) x86

Znaleźliśmy 2 plików dla Twojego zapytania.
Plik SHA-1 Rozmiar
windows10.0-kb4477136-x86.cabeb4330ff36d4a847216fc6f7848e1784592d23e35.82 MiB
windows10.0-kb4480978-x86.cab276d8a87a0994c960e99a1a71bd29913961e270e488.53 MiB
Całkowity rozmiar plików: 494.34 MiB
Skrypt zmiany nazwy plików

W przypadku chęci szybkiej zmiany nazwy plików pobranych z tej strony, możesz wygenerować skrypt zmieniający nazwy, który wykona tę operację za Ciebie.

Plik sum kontronych SHA-1

Możesz użyć tego pliku w celu szybkiej weryfikacji czy pliki zostały pobrane poprawnie.