Cumulative Update for Windows 10 Version 1709 (16299.904) x86

We hebben 2 bestanden gevonden.
Bestand SHA-1 Grootte
windows10.0-kb4477136-x86.cabeb4330ff36d4a847216fc6f7848e1784592d23e35.82 MiB
windows10.0-kb4480978-x86.cab276d8a87a0994c960e99a1a71bd29913961e270e488.53 MiB
Totale grootte van de bestanden: 494.34 MiB
Bestands hernoemings script

Wanneer U de gedownloade bestanden van deze pagina snel wilt hernoemen, kunt U een hernoemings script maken, die dit automatisch voor U doet.

SHA-1 checksums bestand

Dit bestand kan gebruikt worden om snel te verifieren of de download correct is binnengekomen.