Cumulative Update for Windows 10 Version 1709 (16299.904) x86

Sorgunuz için 2 dosya bulundu.
Dosya SHA-1 Boyut
windows10.0-kb4477136-x86.cabeb4330ff36d4a847216fc6f7848e1784592d23e35.82 MiB
windows10.0-kb4480978-x86.cab276d8a87a0994c960e99a1a71bd29913961e270e488.53 MiB
Toplam dosya boyutu: 494.34 MiB
Dosya yeniden adlandırma komut dosyası

Bu sayfadan indirilen dosyaları hızlı bir şekilde yeniden adlandırmak istiyorsanız, bunu sizin için otomatik olarak yapacak bir yeniden adlandırma komut dosyası oluşturabilirsiniz.

SHA-1 sağlama dosyası

Bu dosyayı, dosyaların doğru indirildiğini hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanabilirsiniz.