Feature update to Windows 10, version 1809 (17763.737) x86

Znaleźliśmy 4 plików dla Twojego zapytania.
Plik SHA-1 Rozmiar
windows10.0-kb4506578-x86.cab0812375148df48be3fda6a36cfa2899c57c1f9e0296.72 KiB
windows10.0-kb4511552-x86.cab2297650ca8b5d7bcb0d633dcb27dc83afeb0a6b96.53 MiB
windows10.0-kb4512577-x86.cab603ef7dc9805456885d19e67ea21109ee4cd6df65.99 MiB
windows10.0-kb4512578-x86.cab30e404c49a9bf41958c92230a5396f7f7cb5f77b121.83 MiB
Całkowity rozmiar plików: 134.64 MiB
Skrypt zmiany nazwy plików

W przypadku chęci szybkiej zmiany nazwy plików pobranych z tej strony, możesz wygenerować skrypt zmieniający nazwy, który wykona tę operację za Ciebie.

Plik sum kontronych SHA-1

Możesz użyć tego pliku w celu szybkiej weryfikacji czy pliki zostały pobrane poprawnie.