Feature update to Windows 10, version 1809 (17763.349) x86

We hebben 4 bestanden gevonden.
Bestand SHA-1 Grootte
windows10.0-kb4470788-x86.cab4c3a24baa4c1d921ec1bd163430d7d076ad462b86.02 MiB
windows10.0-kb4482886-x86.cab5e6e55f09e34a7eec84a5803b85fa1780d9738216.73 MiB
windows10.0-kb4489491-x86.caba72e7dc560ebfd5b1205a4ef0e746658d6c6acf346.64 KiB
windows10.0-kb4492978-x86.cab8822853820fe578ee27946420fb7f59f6a8914b848.52 MiB
Totale grootte van de bestanden: 61.32 MiB
Bestands hernoemings script

Wanneer U de gedownloade bestanden van deze pagina snel wilt hernoemen, kunt U een hernoemings script maken, die dit automatisch voor U doet.

SHA-1 checksums bestand

Dit bestand kan gebruikt worden om snel te verifieren of de download correct is binnengekomen.