Cumulative Update for Windows 10 Version 1809 (17763.437) arm64

Sorgunuz için 2 dosya bulundu.
Dosya SHA-1 Boyut
windows10.0-kb4493509-arm64.cab0b369918e251a188307ab01a819af10cf82424ed192.82 MiB
windows10.0-kb4493510-arm64.cab579ee6aaa5020bafeed76a24a86d3b5cf6e422ed16.9 MiB
Toplam dosya boyutu: 209.72 MiB
Dosya yeniden adlandırma komut dosyası

Bu sayfadan indirilen dosyaları hızlı bir şekilde yeniden adlandırmak istiyorsanız, bunu sizin için otomatik olarak yapacak bir yeniden adlandırma komut dosyası oluşturabilirsiniz.

SHA-1 sağlama dosyası

Bu dosyayı, dosyaların doğru indirildiğini hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanabilirsiniz.