Cumulative Update for Windows 10 Version 1809 (17763.437) arm64

We hebben 2 bestanden gevonden.
Bestand SHA-1 Grootte
windows10.0-kb4493509-arm64.cab0b369918e251a188307ab01a819af10cf82424ed192.82 MiB
windows10.0-kb4493510-arm64.cab579ee6aaa5020bafeed76a24a86d3b5cf6e422ed16.9 MiB
Totale grootte van de bestanden: 209.72 MiB
Bestands hernoemings script

Wanneer U de gedownloade bestanden van deze pagina snel wilt hernoemen, kunt U een hernoemings script maken, die dit automatisch voor U doet.

SHA-1 checksums bestand

Dit bestand kan gebruikt worden om snel te verifieren of de download correct is binnengekomen.