Cumulative Update for Windows 10 Version 1803 (17134.165) arm64

Sorgunuz için 2 dosya bulundu.
Dosya SHA-1 Boyut
windows10.0-kb4338819-arm64.cabb1ca1fd2122680404de83a64e27de59463bb9383735.33 MiB
windows10.0-kb4343669-arm64.cab8a1c6f7d57ed947bdc634cb1fc2193eca2a0364016.4 MiB
Toplam dosya boyutu: 751.73 MiB
Dosya yeniden adlandırma komut dosyası

Bu sayfadan indirilen dosyaları hızlı bir şekilde yeniden adlandırmak istiyorsanız, bunu sizin için otomatik olarak yapacak bir yeniden adlandırma komut dosyası oluşturabilirsiniz.

SHA-1 sağlama dosyası

Bu dosyayı, dosyaların doğru indirildiğini hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanabilirsiniz.