Cumulative Update for Windows 10 Version 1803 (17134.706) amd64

Sorgunuz için 2 dosya bulundu.
Dosya SHA-1 Boyut
windows10.0-kb4485449-x64.cabacd0045fc1b06ccd8d72465e5ac592bcd7a483e913.16 MiB
windows10.0-kb4493464-x64.cab6e9071fe6c6cff1df22b9ddc95392dcad79ff237838.68 MiB
Toplam dosya boyutu: 851.83 MiB
Dosya yeniden adlandırma komut dosyası

Bu sayfadan indirilen dosyaları hızlı bir şekilde yeniden adlandırmak istiyorsanız, bunu sizin için otomatik olarak yapacak bir yeniden adlandırma komut dosyası oluşturabilirsiniz.

SHA-1 sağlama dosyası

Bu dosyayı, dosyaların doğru indirildiğini hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanabilirsiniz.