Odpowiedź serwera

Odnaleziono aktualizacji: 1

Odnaleziono następujące aktualizacje. Kliknij nazwę aktualizacji aby kontynuować.

Aktualizacja Architektura Identyfikator aktualizacji
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.508)

Numer kompilacji: 19042.508

x86ee5d9ee1-bf0b-46e9-bf1d-c9eca412fe82