Odpowiedź serwera

Odnaleziono aktualizacji: 1

Odnaleziono następujące aktualizacje. Kliknij nazwę aktualizacji aby kontynuować.

Aktualizacja Architektura Identyfikator aktualizacji
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.423)

Numer kompilacji: 19041.423

x86b8ecbc68-a8f5-4969-8b09-40924b2a0aac