Sunucudan alınan yanıt

2 güncelleme bulundu

Aşağıdaki güncellemeler bulundu. Devam etmek için istediğiniz güncellemenin adını tıklayın.

Güncelleme Mimari Güncelleme Kimliği
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.421)

Derleme numarası: 19041.421

x863a055001-cbc7-4762-84c5-b786ec196129
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.423)

Derleme numarası: 19041.423

x86b8ecbc68-a8f5-4969-8b09-40924b2a0aac