Sunucudan alınan yanıt

2 güncelleme bulundu

Aşağıdaki güncellemeler bulundu. Devam etmek için istediğiniz güncellemenin adını tıklayın.

Güncelleme Mimari Güncelleme Kimliği
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.450)

Derleme numarası: 19041.450

arm640e8a72d2-c53d-4e90-b0e5-e4c9c056cfb0
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.450)

Derleme numarası: 19041.450

arm64dd5b6897-80d9-4930-afe0-4d279f5a34fd