Odpowiedź serwera

Odnaleziono aktualizacji: 2

Odnaleziono następujące aktualizacje. Kliknij nazwę aktualizacji aby kontynuować.

Aktualizacja Architektura Identyfikator aktualizacji
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.508)

Numer kompilacji: 19041.508

arm64a40a17d2-a4e1-4391-b07c-3e67dea68eea
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.508)

Numer kompilacji: 19041.508

arm64434bc63a-b52c-4d42-85c3-72b70a5b6b4b